MENU
Aula_close Layer 1
Aabenraa Kommune

om Hovslund Børneunivers

Hovslund Børneunivers er en kommunal fællesinstitution bestående af:

   • Dagplejeafdeling for de 0 – 3-årige
   • Børnehuset for de 3 – 6-årige
   • SFO for de 6 – 10-årige
   • Skolehuset fra 0. til 6. klasse
   • Fritidsklub for de 11 – 14-årige (fredag aftener kl. 19.00 – 22.00, i vinterhalvåret)

 

Børneuniverset blev etableret i 2000 ved en sammenlægning af de lokale dagplejere, den eksisterende børnehave ”Spiren” og Hovslund Fællesskole. Hovedformålet var at bevare skole og børnehave i landdistrikterne, samtidig med at der blev etableret et godt samarbejde mellem institutionerne, der kunne styrke ”den røde tråd” i børnenes institutions- og skoleliv.

 

I dag lyder hovedpunkterne, under Børneuniversets formål, således:

   • At opnå større helhed i børnenes hverdag
   • At opnå øget forældreindflydelse
   • At opnå en glidende overgang fra dagpleje til børnehave, fra børnehave til skole og fra skole til SFO.
   • At have en base af forskellige, fagligt kvalificerede personer, til varetagelse af det enkelte barns optimale udvikling.
   • At bibeholde et pasnings- og skoletilbud for de 0 – 13-årige, i lokalsamfundet.