MENU
Aula_close Layer 1
Aabenraa Kommune

Fagbånd

I dansk, matematik og engelsk arbejder børnene på fagbånd, for at udfordre den enkelte elev bedst muligt. Fra august 2014 har vi indført fagbånd i dansk, matematik, engelsk og tysk på mellemtrinet. Det betyder, at eleverne får nøjagtig de faglige udfordringer som passer til dem, og når de er klar, ruller de til næste niveau. Gruppedannelserne vil tage udgangspunkt i elevens faglige forudsætninger, og undervisningen vil være en blanding af aktiviteter, fag, temaer og projekter. Så undervisningsformerne lever op til Folkeskolens krav om undervisningsdifferentiering. Der kan i grupperne lettere tages hensyn til det enkelte barns faglige niveauer i de forskellige fag. Eleverne arbejder sammen med kammerater, hvor fælles problemløsning er i centrum, og hvor det er muligt at gennemgå nyt fagligt stof, som passer til hele holdets faglige niveau.

 

Formålet med rullende indskoling er: At sætte fokus på den enkelte elevs optimale mulighed for at lære, og udvikle sig. Allerede første skoledag møder eleven ældre elever i sin basisgruppe. De nye elever bliver trygge ved at være sammen med børn fra 1. og 2. klasse, samt de bliver gode til at arbejde sammen med mange forskellige børn, som både er ældre og yngre end dem selv. Den enkelte elev har mulighed for, at blive udfordret og bekræftet på sit eget faglige niveau, uanset om niveauet er alderssvarende. Når børnene får nøjagtig de faglige udfordringer som passer til dem, får de alle succesoplevelser, som er byggesten i forhold til den videre udvikling, både fagligt og socialt. De yngste elever bliver motiveret af de ældre elever. Der er mange gevinster ved, at de yngre elever arbejder sammen med de ældre. En af gevinsterne er, at de store får automatiseret deres viden, da det kræver stor forståelse af det faglige stof, når man skal lære fra sig.

Mål indskoling

Mål mellemtrin