MENU
Aula_close Layer 1
Aabenraa Kommune

Rullende skolestart

Hovslund Børneunivers arbejder med rullende skolestart jf. § 34, stk.3 og undervisning i aldersintegrerede klasser jf. § 25, stk. 7 fra august 2011. Formålet er at starte børnenes undervisning, når de er skoleparate, samt at styrke læringen for det enkelte barn. Med den nuværende lovgivning gives der kun mulighed for, at børn kan starte én gang årligt til skolestart medio august. Hvis et barn ikke er ”skoleparat”, skal barnet vente et helt skoleår, inden det igen får mulighed for at starte i skole. Her i Hovlund Børneunivers er det anderledes, og vi ”ruller” børn ind i skolen 4 gange årligt. Midt august, mandag i uge 43, første skoledag efter juleferien og 1. april. For det kommende skoleår vil det betyde, at vi har skolestartere i august, oktober, januar og april måned. Det enkelte barn skal have så let en skolestart som muligt. Børnene kender Skolehuset i forvejen, da vi er et Univers. Eleverne ”rulles” ind i skolen omkring 6 års alderen og/eller når de er skoleparate. Eleverne vil blive integreret i en aldersblandet basisgruppe, hvor skolekulturen allerede er indarbejdet. Det vil sige, at de elever som allerede er i gruppen bliver kulturbærere/rollemodeller for de nye børn. De nye elever bliver hurtigt en del af gruppen, og lærer hvordan man opfører sig og agerer i skolen. I indskolingen har vi ingen klasser, men aldersintegrerede planetgrupper. Børnene fra Børnehaveklassen, 1. og 2. klasse går i to aldersintegrerede planetgrupper: Mars og Jupiter.