MENU
Aula_close Layer 1
Aabenraa Kommune

Sygdom og kørsel

Syge børn

 

Syge børn modtages ikke i dagplejen. 

Barnet vil blive betragtet som syg, hvis det ikke kan følge normal dagsrytme i dagplejehjemmet, eller har behov for ekstra pleje. 

Hvis et barn bliver syg i løbet af dagen, vurderer dagplejeren, om det er forsvarligt, at barnet bliver i dagplejehjemmet til normal

afhentningstid, eller om forældrene skal kontaktes. 

Skal dit barn have lægeordineret medicin mens det er i dagplejen, skal medicinbeholderen have en læselig påskrift med oplysning om:

Barnets navn – medicinens art – den ordinerede dosis – dato.

 

Kørsel i private biler.
Dagplejeren må kun tage barnet/ børnene med i bilen, når forældrene skriftligt/via Aula har givet deres tilladelse. Børnene skal sidde fastspændt i godkendte stole og seler.