MENU
Aula_close Layer 1
Aabenraa Kommune

Start i dagpleje

Barnets start i dagplejen.

Inden barnet starter, eller i forbindelse med opstarten, afholdes et kontaktmøde i dagplejehjemmet. Her deltager barnet, forældrene, dagplejeren og den tilsynsførende dagplejepædagog. Ved dette møde får I som forældre et indtryk af dagplejehjemmet, og I har mulighed for at stille spørgsmål. Dagplejeren kan få oplysninger om jeres barns vaner, adfærd og eventuelle særlige forhold, der skal tages hensyn til fra starten.
Barnets start aftales mellem forældre og dagplejer på det første kontaktmøde.

Hvis der er mulighed for det, er det en god ide, at lade barnet starte med få timer de første dage, dette kan lette overgangen til de nye omgivelser.