MENU
Aula_close Layer 1
Aabenraa Kommune

Ankomst og afhentning

Det enkelte barns plejetid aftales skriftligt mellem forældrene, dagplejepædagogen og dagplejeren.

Den aftalte plejetid skal overholdes. Husk at dagplejeren også skal have mulighed for at disponere over sin fritid, altså er afhentningstidstidspunktet, det tidspunkt barnet er afhentet og har forladt dagplejerens bopæl.

Plejetiden opgøres ugevis, det kan ikke lade sig gøre at bruge få timer den ene uge og flere timer ugen efter.

Er barnet ikke mødt i dagplejen senest kl. 09.00 – hvis ikke andet er aftalt – er dagplejeren ikke forpligtet til at blive hjemme, men  barnet må afleveres hvor dagplejeren opholder sig.
Holder barnet ferie eller fridage, skal dagplejeren have besked, gerne i så god tid som muligt.

Dagplejeren må kun udlevere barnet til forældrene. Hvis andre skal hente barnet, skal dagplejeren have besked om det.