MENU
Aula_close Layer 1
Aabenraa Kommune

Om dagplejen

Et dagplejehjem er en arbejdsplads i dagtimerne, hvor børnene bliver passet under hjemlige og trygge forhold.
Dagplejeren er tilknyttet Hovslund Børneunivers. Hver dagplejer må have fire børn + et gæstebarn.
Ved ansættelse af dagplejere, lægges vægt på erfaring med børn, ansvarsbevidsthed, selvstændighed, modenhed og en venlig og positiv udstråling.
At modtage børn i dagpleje indebærer en række forpligtelser for dagplejeren. Hun følger nøje barnets udvikling og stimulerer det gennem aktiviteter og leg. Dagplejeren deltager løbende i kurser, der har relevans for hendes daglige arbejde med børnene.

Dagplejeren giver barnet individuel udvikling, pasning og pleje, og har ansvaret for barnet i den tid, det er i dagplejehjemmet.
Hvordan dagen forløber vil altid være forskelligt, da det enkelte barns alder og udvikling skal tilgodeses i videst muligt omfang. Det vil være individuelt, hvad dagplejeren lægger vægt på. Leg ude vil dog altid være en del af hverdagen.
Endvidere vil gåture, sang og historielæsning også være aktiviteter, der vil foregå jævnligt.


Dagplejeren er tilknyttet en legestuegruppe, som hun deltager i ca. en gang om ugen, sammen med de andre dagplejere fra gruppen. Herudover deltager hun i andre aktiviteter f.eks. musik, udflugter, biblioteksbesøg, besøg i børnehaven m.m. 

Dagplejerens pædagogiske arbejde vil være. at sikre det enkle barns udvikling, trivsel og læring i samarbejde med forældrene og den tilsynsførende dagplejepædagog. 

Det er vigtigt at tænke på at dagplejehjemmet både skal fungere som arbejdsplads og et privat hjem for dagplejeren og hendes familie.

 Dagplejepædagogens arbejde (Lene Hjort Petersen):

  • Støtte dagplejeren i at udføre et kvalificeret pædagogisk arbejde i forhold til børnene, i overensstemmelse med dagplejens målsætning.
  • Tilsynsbesøg i dagplejehjem, uanmeldte og aftalte.
  • Besøg i legestuen
  • Sikring af det enkelte barns udvikling, trivsel og læring i samarbejde med dagplejer og forældre.
  • Vejledning af forældre, efter behov, i samarbejde med dagplejeren.
  • Ansvarlig for løsning af problemer i tilknytning til dagplejeforløbet.
  • Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere f.eks. PPR, talepædagog, psykolog. ressource pæd., fysioterapeut o.a.